Sklady Tesla

Zadání od klienta


Cena jednotlivých prací

Celkem:

Doba renovace

Celkem odpracovaných hodin:

Reference